Všeobecné vyhlásenie

Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky lfrank.sk je:

Lfrank s.r.o.
Hýľov 183
044 12 Hýľov
Slovenská republika

IČO: 54 422 400

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Lfrank s.r.o. https://www.lfrank.sk (ďalej len "LFRANK") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti LFRANK. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. LFRANK zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

LFRANK si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti LFRANK alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou LFRANK. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti LFRANK.