Stavebná činnosť

Komplexná ponuka služieb v stavebníctve

Jadro činnosti našej spoločnosti tvoria stavby. Stavby dnes však už nie sú iba o murovaní, betónovaní a omietkach. Moderná výstavba si vyžaduje odborníkov s univerzálnym prehľadom v odvetví, v aktuálnych trendoch a istým spôsobom aj odborníka na zákazníka. Pochopiť jeho predstavu, skĺbiť možné a nemožné, dodržať termín a rozpočet. Vďaka našim skúsenostiam to všetko u nás nájdete.

Spoločnosť LFRANK sa chce profilovať ako komplexný dodávateľ služieb. Od výkopových prác, cez betonáže, hrubú stavbu až po odovzdanie kľúčov od nehnuteľnosti, do ktorej sa stačí nasťahovať. Náš záber je ozaj široký:

  • rekonštrukcie bytov a rodinných domov
  • občianska výstavba
  • verejné stavby
  • priemyselné a technologické stavby